SMITHTON, MO

Total population 517
Males
240
Females
277
Median Household Income $49,375
Source: U.S. Census Bureau, 2018

Sample Smithton Address

24744 Arator Rd, Smithton, MO 65350-3213